Home

Utbildning är Framtiden –

och vi formar den framtiden med AcadeMedia Education.

AcadeMedia Education GmbH är en del av den skandinaviska utbildningskoncernen AcadeMedia AB. Vi har gjort det till vår uppgift att utveckla nya och innovativa undervisningskoncept. Våra elever på allmänna och yrkesinriktade skolor drar nytta av vårt internationella utbildningsnätverk.

Det internationella utbytet med Sverige, Norge, England, Polen och Nederländerna gynnar också våra lärare eftersom vi kan arbeta tillsammans med våra pedagogiska koncept och lära oss av varandra.

Vi på AcadeMedia Education vill hjälpa unga människor att komma igång med livet och kvalificera dem för sina yrkesmål.

Change through Education

 

(För-) skolutbildning

På våra daghem och i våra allmänna skolor gör vi det möjligt för barn och ungdomar att förverkliga sin fulla potential och utvecklas optimalt. För detta ändamål utvecklar vi nya pedagogiska metoder, tänker vidare och inspireras av våra elever – vi lär oss med varandra, men framför allt av varandra.

Yrkesutbildning

Vi följer våra unga vuxna på vägen mot deras yrkesmässiga framtid. Våra yrkesskolor, yrkeshögskolor och högskolor är specialiserade på en mängd olika ämnesområden. Förutom klassisk utbildning och studier erbjuds även studieintegrerad utbildning och deltidsstudiemodeller.

Vuxenutbildning

I våra vuxenutbildningsinstitutioner främjar vi utbildning och vidareutveckling av personliga kompetenser och färdigheter. För detta ändamål erbjuder vi ett omfattande utbud av kurser, projekt och utbildningar.

Våra varumärken

För vår vision om framtidsinriktad utbildning förenar vi starka varumärken i tysktalande europeiska länder som lever för utbildning och uppfostran av barn, ungdomar och vuxna lika mycket som vi gör.

"Utbildning är grunden för all social verksamhet. Låt oss forma skolan tillsammans, för en bättre samhörighet i samhället."

 
Daniel Frech
VD för AcadeMedia Education GmbH

Genus notering:
För bättre läsbarhet har vi valt en könsneutral form för personnamn och personliga substantiv. Vi vill påpeka att detta görs av rent redaktionella skäl och inte innebär någon värdering. Naturligtvis gäller informationen alla kön.

Rulla till toppen